Een groep blinde en slechtziende kunstenaars heeft een jaar lang gewerkt aan het project Kunst met zintuigen. In dit project werken deze amateur kunstenaars samen met professionals. Andere zintuigen Voor dit project zijn voelschilderijen beelden, geur- en klankmontages, foto’s, filmpjes en lesmiddelen gemaakt. Deze verschillende kunstvormen zijn samengebracht in een belevingsexpositie. Januari De hele maand […]

Welkom op de website van iedereen kan lezen

De gratis toegankelijke Regiobeurs met informatie en producten voor mensen met dyslexie, een verminderd gezichtsvermogen of laaggeletterden.

Partners